ZSK: Zintegrowany System Kontroli

Zintegrowany System Kontroli jest systemem informatycznym kompleksowo wspierającym procesy kontroli na miejscu dla większości działań realizowanych przez ARiMR. Zakres projektu obejmuje dostarczenie następujących funkcjonalności: 1. Typowania – mechanizm typowania beneficjentów do kontroli na miejscu wraz z interfejsami do wszystkich systemów dziedzinowych, z których są pobierane dane do procesu Typowania. 2. Eksportu/ Importu danych do procesów kontroli na miejscu – obejmująca proces automatycznego przesyłania danych pomiędzy systemami: ZSK a MIT w postaci Raportu po Kontroli dla wytypowanych beneficjentów. 3. Monitoringu i Sprawozdawczości – umożliwiająca bieżące monitorowanie prowadzenia kontroli na miejscu oraz spójne raportowanie na potrzeby wewnętrzne oraz instytucji zarządzających i innych uprawnionych podmiotów. 4. Zarządzania procesem kontrolnym – wspierająca procesy planowania i realizacji kontroli

Główne korzyści

  • zwiększenie wydajności procesu planowania i realizowania kontroli na miejscu
  • zwiększenie efektywności pracy pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i obsługę dokumentacji jak i Inspektorów Terenowych
  • efektywniejsza koordynacja i planowanie kompleksowych kontroli
  • optymalizacja kosztów obsługi procesów biznesowych ARiMR w obszarze kontroli terenowych
  • ograniczenie liczby manualnie nanoszonych na dokumentację kontrolną danych i poprawek
  • zwiększenie poziomu integralności i zapewnienia rzetelności danych
  • zwiększenie poziomu automatyzacji procesów wsadowych dla typowania wniosków do kontroli, sprawozdawczości i raportowania

Stos technologiczny

Dołącz do naszego zespołu