LIDER: Krajowy Plan Odbudowy

Celem projektu LIDER jest zapewnienie prawidłowego, sprawnego i skutecznego wydatkowania środków pochodzących z funduszy UE i środków krajowych poprzez cyfrową obsługę wniosków (na którą składa się przeprowadzenie pełnego procesu od złożenia wniosku do wypłaty środków, a także późniejszych potencjalnych windykacji). System będzie obsługiwał między innymi wypłaty środków w ramach wybranych działań Krajowego Planu Odbudowy (m.in. dotyczącymi przetwórstwa). Cyfrowa obsługa wniosków usprawni weryfikację wniosków, proces biznesowy związany z nadzorem nad prawidłową realizacją umów o przyznanie pomocy, a w rezultacie przyczyni się do szybszych, terminowych wypłat dla Beneficjentów.

Główne korzyści

  • Przejrzystość procesu
  • Sprawne monitorowanie procesu obsługi wniosków
  • Przyspieszenie procesu obsługi spraw (elektroniczny system wystawiania dokumentów)
  • Usprawnienie procesu monitorowania terminowości wywiązywania się Beneficjentów z obowiązku corocznego rozliczania się z zobowiązań
  • Przyspieszenie ewentualnego procesu windykacji

Stos technologiczny

Dołącz do naszego zespołu