PUE: Rozwój Platformy Usług Elektronicznych

Aplikacja (Platforma) PUE służy do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Funkcjonalności portalu dostępne są dla wszystkich osób, posiadających numer w Ewidencji Producentów. Platforma Usług Elektronicznych (PUE), będzie głównym, internetowym punktem dostępu do informacji oraz e-usług świadczonych przez ARiMR. Dzięki udostępnionej platformie Beneficjent może załatwić większość spraw związanych z programami pomocowymi bez wychodzenia z domu. Obsługa dostępnych na PUE formularzy różnych wniosków odbywa się w sposób podobny i przyjazny dla użytkownika. Po autoryzacji Użytkownik w zintegrowany sposób zobaczy swoje dane w Agencji:
  1. dane osobowe i firmowe
  2. listę złożonych wniosków i spraw z aktualnym statusem
  3. historię zmian we wnioskach
  4. spersonalizowane powiadomienia
  5. informacje finansowe
PUE uprości składanie i obsługę wniosków, a także przyczyni się to do zmniejszenia nakładu pracy oraz kosztów obsługi. Personalizacja usług usprawni kontakt Beneficjenta z ARiMR. PUE będzie docelowo zintegrowane ze wszystkim systemami dziedzinowymi, a przede wszystkim z Centralnym Systemem Obsługi Beneficjenta, stanowiącym repozytorium wszystkich wniosków przez niego złożonych.

Główne korzyści

  • główny punkt dostępu do informacji o usługach
  • prosty i szybki dostęp do e-usług świadczonych przez ARiMR
  •  jednokrotne logowanie o wszystkich autoryzowanych e-usług
  • dostępność do aktualnych informacji o programach pomocowych
  • elektroniczna wymiana korespondencji między ARiMR a Beneficjentem

Stos technologiczny

Dołącz do naszego zespołu