Projekty

Projekty

Projekty realizowane przez Agro Aplikacje mają za zadanie wspierać pełną cyfryzację procesów biznesowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR.
W ciągu najbliższych kilku lat planowane jest całkowite przejście na cyfrową obsługę beneficjenta oraz w pełni elektroniczny obieg wewnętrznych dokumentów i procesów – począwszy od złożenia wniosku przez beneficjenta, na przesłaniu płatności na jego konto kończąc.

PUE: Rozwój Platformy Usług Elektronicznych

Aplikacja (Platforma) PUE służy do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Funkcjonalności portalu dostępne są dla wszystkich osób, posiadających numer w Ewidencji Producentów. Platforma Usług
Elektronicznych (PUE), będzie głównym, internetowym punktem dostępu do informacji oraz e-usług świadczonych przez ARiMR.

LIDER: Krajowy Plan Odbudowy

Celem projektu LIDER jest zapewnienie prawidłowego, sprawnego i skutecznego
wydatkowania środków pochodzących z funduszy UE
i środków krajowych poprzez cyfrową obsługę wniosków (na którą składa się przeprowadzenie pełnego procesu od złożenia
wniosku do wypłaty środków,
a także późniejszych potencjalnych windykacji).

Aplikacja Utylizator

Aplikacja Utylizator - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje realizację programu pomocowego, finansowanego ze środków krajowych, polegającego na
finansowaniu lub dofinansowaniu producentom rolnym kosztów zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

ZSK: Zintegrowany System Kontroli

Zintegrowany System Kontroli jest systemem informatycznym kompleksowo wspierającym
procesy kontroli na miejscu dla większości działań realizowanych przez ARiMR.

Aplikacja Mobilna

Aplikacja Mobilna wspomaga przeprowadzanie kontroli wykonywanych przez pracowników Biur Kontroli na miejscu. Zapewnia wsparcie m. in. w ramach: pomiaru, wizualizacji, wypełniania
i generowania xml oraz walidacji wyników kontroli.