agro aplikacje

Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla rolnictwa

Kim jesteśmy?

Agro Aplikacje to nowoczesna firma software in-house. Nasze działania wspierają innowacyjne rozwiązania informatyczne niezbędne do realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Na co dzień z rozwiązań tych korzystają rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Integrujemy systemy, aby ułatwić składanie wniosków oraz ich weryfikację. Wszystko po to, aby skrócić czas wypłaty środków dla naszych beneficjentów.

Projektujemy

Dostosowujemy oprogramowanie w taki sposób, aby ułatwiało ono pracę między ARIMR, a rolnikami.

Upraszczamy

Spółka Agro Aplikacje dokłada wszelkich starań, aby systemy informatyczne były maksymalnie proste.

Rozbudowujemy

Dzięki komunikacji
z rolnikami wiemy jakie są ich potrzeby oraz jak dalej rozwijać nasze oprogramowanie.

Dołącz do nas już dziś!

I rozwijaj oprogramowanie z którego korzystają miliony ludzi w całej Polsce!

Dlaczego warto z nami pracować?

Nowoczesne Systemy

Pracujemy na nowoczesnych rozwiązaniach, dbając o skuteczność realizacji naszych projektów. Stosujemy nowoczesne technologie oraz elastyczne podejście do realizacji projektów, dzięki czemu jesteśmy w stanie wspierać ARiMR w cyfryzacji polskiego sektora rolnego.

Zespół i wartości

W naszych zespołach stawiamy na wzajemnie zaufanie, otwartość, autentyczność i szacunek do drugiego człowieka. W centrum naszej uwagi jest rozwój i ciągłe doskonalenie naszych pracowników.

Praca zdalna

W naszej firmie cenimy elastyczność i dobrą atmosferę w pracy. Każdy pracownik ma możliwość wyboru systemu pracy, dzięki czemu może elastycznie skorzystać z pracy zdalnej, stacjonarnej, bądź hybrydowej.

Projekty

Projekty realizowane przez Agro Aplikacje mają za zadanie wspierać pełną cyfryzację procesów biznesowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR.
W ciągu najbliższych kilku lat planowane jest całkowite przejście na cyfrową obsługę beneficjenta oraz w pełni elektroniczny obieg wewnętrznych dokumentów
i procesów – począwszy od złożenia wniosku przez beneficjenta, na przesłaniu płatności na jego konto kończąc.

PUE: Rozwój Platformy Usług Elektronicznych

Aplikacja (Platforma) PUE służy do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Funkcjonalności portalu dostępne są dla wszystkich osób, posiadających numer w Ewidencji Producentów. Platforma Usług
Elektronicznych (PUE), będzie głównym, internetowym punktem dostępu do informacji oraz e-usług świadczonych przez ARiMR.

LIDER: Krajowy Plan Odbudowy

Celem projektu LIDER jest zapewnienie prawidłowego, sprawnego i skutecznego
wydatkowania środków pochodzących z funduszy UE
i środków krajowych poprzez cyfrową obsługę wniosków (na którą składa się przeprowadzenie pełnego procesu od złożenia
wniosku do wypłaty środków,
a także późniejszych potencjalnych windykacji).

Aplikacja Utylizator

Aplikacja Utylizator - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje realizację programu pomocowego, finansowanego ze środków krajowych, polegającego na
finansowaniu lub dofinansowaniu producentom rolnym kosztów zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

ZSK: Zintegrowany System Kontroli

Zintegrowany System Kontroli jest systemem informatycznym kompleksowo wspierającym
procesy kontroli na miejscu dla większości działań realizowanych przez ARiMR.

Aplikacja Mobilna

Aplikacja Mobilna wspomaga przeprowadzanie kontroli wykonywanych przez pracowników Biur Kontroli na miejscu. Zapewnia wsparcie m. in. w ramach: pomiaru, wizualizacji, wypełniania
i generowania xml oraz walidacji wyników kontroli.

Dołącz do naszego zespołu!

Zarząd

Dariusz Olkiewicz

Prezes

Ekspert z bogatym doświadczeniem w branży teleinformatycznej. Od ponad 25 lat wspiera sektor bankowy i rolny w realizacji złożonych projektów transformacji cyfrowej. Od 2023 nadzoruje działalność Agro Aplikacje. Wcześniej jako zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa był odpowiedzialny za rozwój działań sektora IT, był również odpowiedzialny za przygotowanie procesu powstania spółki Agro Aplikacje. W trakcie kariery zawodowej zajmował również stanowiska kierownicze i eksperckie w polskich bankach tj. Bank Polskiej Spółdzielczości, PKO BP oraz międzynarodowych firmach konsultingowych. Odpowiadał za zarządzanie informatyką oraz operacje bankowe. Wprowadzał rozwiązania zwiększające efektywność pionów informatyki oraz poprawiające współpracę na linii informatyka-biznes. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również podczas wielu szkoleń i wizyt referencyjnych w znanych ośrodkach informatyki państw zachodnich. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.