Usługi sprzątania w siedzibie Agro Aplikacje sp. z o.o. w Warszawie

Lista dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe – Usługi sprzątania Warszawa

2. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – OPZ – Usługi sprzątania Warszawa

3. Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty – Usługi sprzątania Warszawa

4. Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy – Usługi sprzątania Warszawa


Wybór oferty – Sprzątanie Warszawa