Partnerstwa

Rozwijamy partnerstwa naukowe i technologiczne by nasze produkty spełniały standardy najnowocześniejszych rozwiązań i wyspecjalizowanego know-how.
Stawiamy na wymianę doświadczeń i rozwój kompetencji przez współpracę oraz efekt synergii.

W dniu 9 maja 2024 roku zawarliśmy porozumienie o współpracy ze Szkoła Główną Gospodarstwa Wiejskiego

Rozpoczynamy nowy etap w firmie. Fazę dynamicznego rozwoju, wsparcia młodego pokolenia studentów oraz dalszego poszerzania kompetencji Pracowników Agro Aplikacje. Chcemy mierzyć się z wyzwaniami, które obecnie stawia zmieniające się środowisko i odpowiadać na potrzeby gospodarki realizując najwyższej jakości projekty IT, mając u boku najlepszych ekspertów.

W ramach porozumienia rozpoczniemy współpracę ze środowiskiem naukowców i pracowników uczelni m.in. w obszarach szkoleń dokształcających pracowników Podmiotu otoczenia gospodarczego w zakresie  kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych etc. Ponadto spółka będzie przyjmować studentów, pracowników naukowych, badawczych lub badawczo-rozwojowych SGGW na płatne staże i praktyki wspierając SGGW w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, mając na celu doskonalenie metod związanych z procesem kształcenia w SGGW, etc.

Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie korzystne efekty wpływając na powstanie wielu innowacyjnych projektów wspierających gospodarkę rolną.

Dołącz do naszego zespołu