Zamówienia podlegające pod PZP

1. Świadczenie usług prywatnej opieki medycznej dla pracowników Agro Aplikacje sp. z o.o.