Wstępne konsultacje

Dokumenty:
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych
Załącznik nr 1 wstępny opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 wstępny opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik nr 2 zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
Załącznik nr 2 zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.pdf